Kancelaria Prawna Estera Syrek-Macierzyńska

(estera)
(brak oceny)
Odległość od Ciebie: 0,09 km

Opis:

Świadczymy usługi prawne dla osób fizycznych i prawnych zapewniając komfort oraz profesjonalizm i poufność. Nasze usługi wykonujemy w siedzibie Kancelarii oraz na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych również dla osób przebywających czasowo lub stale poza granicami Polski. Współpracujemy na terenie Niemiec z kancelarią adwokacką i tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego.

 

Udzielamy porad, sporządzamy pisemne opinie oraz prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego (prawa osobowego, rzeczowego, zobowiązań, spadkowego).

 

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, m.in. ustalenie ojcostwa, kontaktu z dziećmi, sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich.

 

Reprezentujemy Klientów będących zarówno pracodawcami jak i pracownikami w sprawach z szeroko pojętego zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną podmiotów sektora medycznego- prowadzenie procesów z zakresu błędów medycznych, obsługa podmiotów leczniczych etc.

 

Oferujemy pełną obsługę podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawną w tworzeniu, łączeniu, dzieleniu oraz przekształcaniu spółek prawa handlowego. 

 

Zapewniamy wsparcie także przy likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych.

 

Specjalizujemy się w zarządzaniu procesami związanym z dochodzeniem wierzytelności. Zajmujemy się monitoringiem i windykacją przedsądową i sądową należności. Prowadzimy również negocjacje, prowadzące do zawarcia ugody. Współpracujemy z komornikami w ramach postępowań egzekucyjnych. Obsługa prawna (sporządzanie umów, prowadzenie spraw sądowych) przedsięwzięć związanych z przepisami prawa budowlanego oraz z zakresu prac budowlanych.

 

Z powodzeniem prowadzimy sprawy alimentacyjne - m.in. na dzieci, małżonka, postępowania o zaspokojenie potrzeb rodziny, o egzekucję alimentów.

Kompleksowa obsługa w sprawach rozwodowych i okołorozwodowych, m.in. rozwód z orzeczeniem o winie, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska.

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych - m.in. bieżące doradztwo prawne, opiniowanie uchwał, umów i pism i windykacja należności.

 

W ramach pomocy prawnej zajmujemy się zarówno sprawami dotyczącymi tzw. przestępstw pospolitych, jak i przestępstw gospodarczych a także postępowaniami karno-skarbowymi oraz dyscyplinarnymi.

 

Sporządzamy i wnosimy pozwy cywilne obejmujące roszczenia cywilne w postępowaniu karnym. Reprezentujemy oskarżycieli posiłkowych. Jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych.

 

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sprawach wymagających wiadomości specjalnych współpracujemy ze specjalistami z dziedzin informatycznych, podatkowych, wyceny przedsiebiorstw, inżynierami budownictwa, geodetami, a także psychologami i rzeczoznawcami papierow wartościowych. Zapewniamy zlecenie usług Kancelarii notarialnej i reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych.

 

Podobne profile: