Rynek korepetycji w większych miastach Polski (1)

31/01/2022

Korepetycje od wielu lat stają się w Polsce coraz popularniejszym rozwiązaniem, z którego korzystają nie tylko ci uczniowie, którzy mają problemy w nauce, ale również ci, dla których przyswajanie bieżącego materiału nie stanowi problemu – ale chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności. W czasie pandemii koronawirusa korepetycje stały się szczególnie popularne. W czasach nauki zdalnej – która w okresie pandemii stanowi większą część czasu, jaką uczniowie powinni poświęcać nauce szkolnej – korepetycje to dla sporego odsetka uczniów jedyna możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Warto wspomnieć, że pandemia spowodowała dynamiczny rozwój rynku zdalnych korepetycji. W każdym razie warto zapytać: jak obecnie wygląda rynek korepetycji w większych miastach Polski?

Duże zainteresowanie i jeszcze większe zróżnicowanie

 

Skalę rynku korepetycji najlepiej ilustrują statystyki dotyczące liczby uczniów, którzy korzystają z takich zajęć. W tym zakresie mamy do czynienia ze zróżnicowanymi danymi. Według niektórych na korepetycje uczęszcza aż 40% uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jednak bez większych trudności można znaleźć także bardziej ostrożne szacunki, mówiące o ponad 20 lub 30 procentach uczniów korzystających z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Jednak właściwie wszystkie statystyki są zgodne – z każdym rokiem rośnie procent uczniów regularnie uczęszczających na korepetycje. Stan ten spowodowany jest zróżnicowanymi czynnikami.

W ostatnich miesiącach z pewnością podstawowym źródłem zainteresowania dodatkowymi lekcjami jest pandemia i związane z nią – daleko idące i w istocie bezprecedensowe – ograniczenia w pracy szkół. Jednak sporo uczniów uczęszczało na korepetycje na długo przed wybuchem pandemii koronawirusa, dlatego struktura tego rynku jest determinowana szeregiem innych czynników. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa: zbyt dużą ilość materiału zaplanowaną do omówienia w programie nauczania oraz niezaspokajanie przez powszechny system edukacji wszystkich potrzeb.

Pierwszy z wymienionych czynników ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia tych uczniów, którzy mają problemy w nauce. Rzeczywiście, współczesna szkoła jest niezwykle absorbującą instytucją, stąd przyswojenie wymaganego materiału w zadanym terminie bez pomocy korepetytora bywa bardzo trudne. Jednocześnie część uczniów korzystających z prywatnych lekcji po prostu chce poszerzyć swoją wiedzę – to również bywa trudne w wielu placówkach edukacyjnych, zwłaszcza tych, które nie gwarantują wysokiego poziomu nauczania.

Ile kosztują korepetycje? To zależy od wielu czynników

 

Jednocześnie badania pokazują, że z korepetycji częściej korzystają uczniowie z większych miast. Tu z kolei rynek dodatkowych lekcji jest mocno zróżnicowany – a w jego ramach można spotkać zarówno oferty pojedynczych korepetytorów, jak i szkół zapewniających lekcje dodatkowe.

W miastach, w których znajdują się ośrodki akademickie, oferta korepetycji niekiedy obejmuje także zajęcia prowadzone przez nauczycieli szkół wyższych. W każdym razie nie ma wątpliwości, że znalezienie korepetytora w większych miastach nie stanowi najmniejszego problemu.  Przy czym cena takich usług jest mocno zróżnicowana i zależy od szeregu czynników.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć doświadczenie korepetytora, poziom jego wykształcenia, a także staż pracy w jednostkach oświatowych. Znaczenie ma także zakres materiału, jaki chce przyswoić uczeń – im jest on trudniejszy, z tym wyższą ceną należy się liczyć. To z kolei oznacza, że prace z uczniem szkoły podstawowej może być objęta inną ceną niż z uczęszczającym do szkoły ponadpodstawowej. W każdym razie w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z kolejną podwyżką cen za lekcje prywatne.

 

Ogólnie rzecz ujmując, cena za godzinę korepetycji waha się pomiędzy 50 zł a 100 zł. Oczywiście można spotkać oferty poniżej, a nawet znacznie powyżej tych wartości, jednak mają one charakter średniej. Do najdroższych należą korepetycje z zakresu matematyki (zwłaszcza na poziomie wyższym), fizyki czy przedmiotów przyrodniczych. Sporo zapłacimy także za dodatkowe zajęcia z muzyki czy plastyki. Tradycyjnie sporym zainteresowaniem cieszą się korepetycje z języków obcych – zwłaszcza z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego czy włoskiego.

Ciekawą kwestią jest to, że cena godziny zajęć z angielskiego najczęściej jest niższa niż z pozostałych języków. Wpływ na tę sytuację z pewnością ma wiele czynników, jednak do najważniejszych zalicza się mniejsze nasycenie rynku nauczycielami. Po prostu – spośród języków obcych – angielski jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jest także powszechnie nauczany w szkołach, co pozwala w prosty sposób znaleźć korepetytora, który nie posiada wyższego wykształcenia. Bez względu jednak na przedmiot, rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom lekcje prywatne, muszą liczyć się z wydatkiem rzędu nawet kilku tysięcy złotych za rok nauki.

 

Branża: Kursy (przejdź do wyszukiwania profili)
Użytkownik: fachland-nauka
Ostatnia modyfikacja: 31/01/2022 15:04:38

Podobne profile: