Kierunki humanistyczne

Polonistyka

JustynaG

brak oceny
Odległość od Ciebie: 274,08 km

korepetycje z języka polskiego na wszystkich poziomach edukacyjnych - przygotowanie do matury/egzaminu - sprawdzanie i korekta tekstów różnego rodzaju (zadanie domowe, praca dyplomowa, artykuł, itp.) - porady z wiedzy ogólnej o języku polskim