Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c.

(alicjakaszta)
(brak oceny)
Odległość od Ciebie: 273,73 km

Opis:

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska spółka cywilna w Opolu specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych szeroko rozumianych. 

Wspólnikami w Kancelarii są radca prawny Martyna Janikowska oraz radca prawny Alicja Kaszta. Prawnicy z Kancelarii posiadają specjalizacje z różnych dziedzin prawa. Wobec czego Klient przyjmowany jest przez radcę prawnego specjalizującego się w dziedzinie prawa zbieżnej z potrzebą Klienta.

Radcy prawni prowadzą zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi, pełnią rolę obrońców i pełnomocników przed sądami karnymi. Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Kaszta & Janikowska zajmują się prawem cywilnym, prawem rodzinnym, prawem pracy, prawem karnym, prawem gospodarczym, prawem administracyjnym, prawem medycznym. 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. Istnieje możliwość nawiązania trwałej współpracy w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz rodzin (prawnik rodzinny).

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

- prawa cywilnego (w tym również prawa spadkowego), 

- prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym rozwody, separacja, alimenty, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska nad dzieckiem i kontakty z dzieckiem, sprawy majątkowe małżeńskie itp.),

- prawa gospodarczego i handlowego (w tym m.in. doradztwo prawne w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw, pomoc przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, przygotowywanie umów cywilnych, gospodarczych i handlowych, postępowania przed sądami cywilnymi i gospodarczymi), 

- prawa pracy (w tym reprezentowanie Klienta w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, w tym również zatrudniania cudzoziemców, reprezentacja pracownika w sprawach o dochodzenie wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy, dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, prowadzenie sporów o mobbing, czy też nierówne traktowanie,

- tworzenie regulaminów wewnętrznych, reprezentowanie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- prawa medycznego (w tym również odszkodowania za błędy medyczne), 

- prawa administracyjnego (w tym odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego), 

- prawa karnego i wykroczeń, prawa karnego skarbowego (w tym obrona oskarżonego w postępowaniu karnym).

 

Istnieje możliwość umówienia spotkania po godzinach pracy Kancelarii. 

Podobne profile: