Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Przymuszała Zielona Góra

(Aszotek)
(brak oceny)
Odległość od Ciebie: 382,99 km

Opis:

Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały w Zielonej Górze zajmuje się kompleksową obsługą prawną na wszystkich etapach postępowania, zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych oraz administracyjnych nie tylko na obszarze Zielonej Góry, lecz na obszarze całej Polski.

Oferta Kancelarii dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Oznacza to, że obejmować może zarówno reprezentowanie na konkretnym etapie postępowania, jak i w toku całego postępowania, w zależności od poczynionych uzgodnień i zawartej umowy.

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały:
szeroko rozumiane postępowanie karne, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego (w tym postępowania odwoławczego i kasacyjnego oraz innych postępowań szczególnych) oraz na etapie postępowania wykonawczego. Zakres pomocy prawnej obejmuje także konstruowanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia, wniosków o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenie wykonania kary oraz przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
szeroko rozumiane postępowanie cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa gospodarczego, sprawy odszkodowawcze oraz o zadośćuczynienie, sprawy z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego – zarówno w postępowaniu przedsądowym (w tym konstruowanie zawezwań do próby ugodowej, wezwań do zapłaty oraz innych pism przedsądowych), jak i w postępowaniu sądowym na każdym etapie postępowania (zarówno przed pierwszą i drugą instancją, jak i w postępowaniach szczególnych, np. kasacja, wznowienie postępowania),
szeroko rozumiane postępowanie administracyjne, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu I Instancji oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oprócz prowadzenia sprawy Kancelaria oferuje pomoc prawną także poprzez udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie opinii prawnych na podstawie przedstawionych dokumentów.

Koszty zawsze są dostosowane do stopnia zawiłości sprawy i koniecznego nakładu pracy oraz ustalane indywidualnie z każdym Klientem.

W przypadku gdyby chcieli Państwo skorzystać z oferty Kancelarii lub zasięgnąć więcej informacji dotyczących oferty, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny celem umówienia ewentualnego spotkania.

Podobne profile: