Mieszkanie dla Młodych - wersja 2.0 (0)

14/09/2015

1 września 2015 r. wchodzi w życie „Ustawa dokonująca zmiany w Ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młode osoby”. Ta przyciężkawa nazwa tak naprawdę oznacza wprowadzenie rewolucyjnych zmian w programie dofinansowań: Mieszkanie dla Młodych (MdM).

W związku ze znanymi, szeroko opisywanymi mankamentami oraz ograniczeniami MdM, od dawna oczekiwano nowelizacji. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Mieszkanie dla Młodych w swojej pierwotnej postaci ograniczało możliwość zakupu swego pierwszego lokum tylko do rynku pierwotnego, czyli do nowo wybudowanych przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową lokali mieszkalnych, których budowa została zakończona i rozliczona. Takie postawienie sprawy znacząco zawężało rynek, a w przypadku małych miejscowości i terenów wiejskich, gdzie nie budowano nowych mieszkań, praktycznie uniemożliwiono z korzystania z MdM. Dodatkowym ograniczeniem były limity cen ustalane i publikowane co kwartał oddzielnie dla miast wojewódzkich, gmin przylegających do miast wojewódzkich oraz pozostałych gmin w danym województwie.

Nowa ustawa wprowadza gruntowne zmiany.

Poniżej przedstawiamy ważniejsze zasady, mające największy wpływ na dostępność nowego programu:

 

Zakup nieruchomości
z rynku pierwotnego lub wtórnego - dotyczy również mieszkań i domów powstałych w wyniku przebudowy. Dofinansowanie będzie również przyznawane członkom spółdzielni mieszkaniowych, którzy podpiszą z nią umowę o budowę lokalu;

Przeznaczenie
zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy” bez konieczności spełnienia obowiązku „pierwszego zasiedlenia”;

Powierzchnia użytkowa
lokale mieszkalne do 75 m2, domy jednorodzinne do 100 m2 oraz dla rodzin wychowujących co najmniej 3 dzieci odpowiednio: 85 m2 i 110 m2;

Cena za m2
nie będzie mogła przekroczyć wskazanych maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji. W przypadku rynku wtórnego, nie będzie mogła przekroczyć kwoty otrzymanej jako iloczynu metrażu mieszkania, średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu wybudowania 1 m2mieszkania obowiązującego w danej gminie oraz współczynnika 0,9;

Kto może być beneficjentem
osoby pozostające w związku małżeńskim, single i osoby samotnie wychowujące dzieci (w przypadku osób żyjących w konkubinatach o dofinansowanie może ubiegać się tylko jedna z tych osób). Jeżeli nabywca nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu razem z nim będzie mogła przystąpić dowolna, wskazana przez niego osoba;

Limit wieku
przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat. Limit ten zostaje zniesiony dla osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci;

Posiadanie domu/mieszkania
osoby ubiegające się o kredyt i dopłatę z programu nie mogą do dnia nabycia mieszkania/domu być właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Warunek ten nie dotyczy osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci;

Powierzchnia objęta dopłatą
50 m2 dla lokali mieszkalnych, 70 m2 dla domów jednorodzinnych. W przypadku osób/rodzin z co najmniej trójką dzieci powierzchnia lokali mieszkalnych objęta dopłatą wynosić będzie 65 m2;

Wysokość dofinansowania
10% dla osób/rodzin bezdzietnych,
15% dla osób/rodzin z jednym dzieckiem,
20% dla osób/rodzin z dwójką dzieci,
30% dla osób/rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci,

Dodatkowe 5 procent (obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego) przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

 

Autor: Przemysław Langer

Branża: Doradztwo (przejdź do wyszukiwania profili)
Użytkownik: sorsnieruchomosci
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2015 17:59:31

Podobne profile: